Begin mei heeft een onze collega, Evelien van Dommelen, het certificaat behaald om mensen te kunnen begeleiden tijdens hun herstel na de ziekte COVID-19 (het coronavirus). Ze is up-to-date met betrekking tot het virus en de gevolgen hiervan op korte en lange termijn. Met haar achtergrond als geriatriefysiotherapeut en bijscholingen op het gebied van hart- en longrevalidatie is ze goed in staat om bij complexe gezondheidssituaties in multidisciplinair verband samen te werken.

De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het herstel van patiënten met COVID-19 die blijvende beperkingen ondervinden in het bewegend functioneren. Dit betreft zowel patiënten die zijn ontslagen uit het ziekenhuis (met of zonder opname op de Intensive Care) als patiënten die COVID-19 thuis hebben doorgemaakt. Patiënten die (langdurig) op de IC opgenomen zijn geweest vormen een extra kwetsbare groep met een zeer lage fysieke belastbaarheid, eventueel in combinatie met mentale en/of cognitieve problemen. Overigens is de verwachting dat een sterk verlaagd fysiek functioneren ook kan voorkomen bij patiënten die niet op de IC hebben gelegen.

Daarnaast kan er sprake zijn van uiteenlopende klachten, denk hierbij aan ademhalingsproblemen, een verminderde conditie en mentale problemen. Het herstel kan maanden tot jaren duren, waarbij goede begeleiding van onder andere een gespecialiseerd fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist noodzakelijk is.

Fysiotherapie zal worden gestart met telefonische begeleiding of online begeleiding d.m.v. beeldbellen. Wanneer het weer mogelijk is om fysieke behandelingen op te pakken, wordt fysiotherapie in onze praktijk voortgezet.

Bij de behandeling van patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt, werken we samen in een multidisciplinair team met Ergotherapie van Bakel en Diëtistenpraktijk Quirina Engels, afhankelijk van de situatie en hulpvraag van de patiënt.

De eerste ervaringen leert dat naast de klachten op longgebied, ook atypische klachten zoals misselijkheid, braken en diarree veel voorkomen. Er is sprake van extreme vermoeidheid en voedingsinname is beperkt. De patiënten zijn te ziek om te eten en er is veel hulp nodig. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen!

Bij vragen en/of aanmelding neem dan contact op met de praktijk via 085 7823600 of mail naar info@pece-zorg.nl of evelien@pece-zorg.nl