Geriatrie fysiotherapie

Gespecialiseerd in:
– Kwetsbare ouderen;
– Complexe gezondheidsproblematiek;
– (Re)activeren na ziekenhuisopname, bij inactiviteit of algehele verzwakking;
– Verschillende chronische aandoeningen.

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut). De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen, patiënten die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek en multimorbiditeit (aanwezigheid van meerdere chronische aandoeningen). Maar ook patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

Behandeling
De behandeling bij een geriatriefysiotherapeut bestaat voornamelijk uit functionele oefentherapie; gericht op het herwinnen van en omgaan met het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.
Dit kan bestaan uit:
– advisering over belasting en belastbaarheid;
– functionele oefentherapie gericht op verbetering van spierkracht en balans;
– loop- en transfertraining;
– training van uithoudingsvermogen;
– advisering en begeleiding bij hervatten van dagelijkse activiteiten en sportactiviteiten.

Verwijzing naar de geriatriefysiotherapeut:
Mobiliteitsproblemen
-Lopen, opstaan, gaan zitten;
-Traplopen

Valpreventie (aangesloten bij ValNet)

Bedlegerigheid
-Houdingsadviezen;
-Transfers in en rondom bed;
-Pijnbestrijding;
-Ademhaling

Ziekenhuis in / uit
-Voortzetting behandeling / revalidatie;
-(Re)activeren bij: inactiviteit, slechte conditie of spierverzwakking;
-Controle op: veiligheid, leefomgeving en mobiliteit.

Verschillende (chronische) aandoeningen
-Advisering en training bij COPD (aangesloten bij Longnetwerk Groot Eindhoven)
-Revalidatie na CVA
-Duizeligheid (BPPV)
-Hartrevalidatie

Pijnklachten? Aarzel niet, neem contact op! Stel uw vraag