Tarieven

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Echter bij chronische indicaties zal vanaf de 20ste behandeling fysiotherapie worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw verzekering, leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. Hieronder vindt u onze tarieven als u niet of onvoldoende aanvullend bent verzekerd (zie hiervoor uw polisvoorwaarden).

– Reguliere zitting fysiotherapie: € 35,00
– Sportfysiotherapie: € 35,00
– Manuele therapie: € 47,50
– Eenmalig diagnostisch consult: € 69,50
– Screening (kort consult): € 17,50
– Intake & onderzoek na screening: € 49,50
– Intake & onderzoek na verwijzing: € 47,50
– Verslag op verzoek van derden: € 80,00
– Niet nagekomen afspraak: € 35,00

Vragen over vergoedingen? Neem contact op! Stel uw vraag