Eerste afspraak binnen 3 werkdagen
Contracten met alle verzekeraars
Geen verwijzing nodig

Voorwaarden en privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

PECE Zorg
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Onze hoofdlocatie bevindt zich op Vijfkamplaan 8 te Eindhoven. Tijdens openingstijden is onze office beschikbaar voor meer informatie, daarnaast zijn wij dan ook telefonisch bereikbaar (085-7823600). Buiten openingstijden kunt u contact opnemen per e-mail (info@pece-zorg.nl) of een boodschap achterlaten op ons antwoordapparaat.

De plichten van de praktijk
PECE Zorg is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-Voor fysiotherapeutische zorgverlening;
-Voor doelmatig beheer en beleid;
-Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
-Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
-U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
-Alle medewerkers binnen PECE Zorg hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
-Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
-Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:
-Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
-Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van PECE Zorg hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

COOKIES

Hoe het werkt Cookies worden in het leven geroepen, wanneer je onze website bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die op je computer geplaatst worden. Cookies zorgen ervoor dat je niet steeds dezelfde informatie moet invoeren of downloaden wanneer je de website bezoekt. Dat is nog eens handig! Ook geeft het ons inzicht op welke manier jij onze website gebruikt. Met deze informatie kunnen wij de gebruikerservaring verbeteren. Wel moet vermeld worden dat we deze informatie ook voor marketingdoeleinden gebruiken. Daarnaast maken we gebruik van plug-ins in samenwerking met cookies om de gebruikerservaring zo aangenaam en soepel mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is het onthouden van eerder bekeken producten of de items in je winkelmandje.

Cookies accepteren
Als je onze website/webshop zo aangenaam mogelijk wilt ervaren, dan is het belangrijk dat je onze cookies accepteert. Gelukkig is dat vrij eenvoudig. Je kunt de cookies op de volgende manieren accepteren: – de melding van cookies tijdens je eerste bezoek accepteren – verdergaan op de website

Persoonlijke cookie instellingen
Natuurlijk gaan we zeer zorgvuldig om met verzamelde gegevens van bezoekers. Je kunt zelf aangeven welke gegevens wij van jou mogen verzamelen door een keuze te maken uit het Standaard- of Persoonlijke cookie-pakket.

Cookies blokkeren of verwijderen
Je kunt de cookies en plug-ins op de website/webshop ook uitschakelen. De website zal dan helaas niet optimaal werken. Hier wordt uitgelegd hoe je cookies kunt blokkeren of verwijderen als je gebruik maakt van één van de volgende webbrowsers.

Dataverwerking

Landelijke Database Fysiotherapie

PECE Zorg vraagt patiënten toestemming om enkele gegevens over de patiënt en de behandeling op te nemen in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De LDF is een initiatief van de beroepsgroep van fysiotherapeuten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In e LDF worden behandelgegevens (data) verzameld. Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Zo werken wij samen aan het verbeteren van de fysiotherapeutische zorg. 

Hoe werkt de dataverzameling? 

Fysiotherapeuten werken met elektronische patiëntendossiers. Hierin staat informatie over de klacht(en), de behandelingen en wat de resultaten van de behandelingen zijn. Alleen de behandelend fysiotherapeut(en) en de betreffende patiënt hebben toegang tot dit dossier. 

Bij toestemming voor dataverzameling worden een deel van de gegevens uit het elektronische patiëntendossier via een beveiligde verbinding naar de LDF gestuurd. 

Waarom zijn mijn gegevens belangrijk?

Het doel van een fysiotherapeut is om altijd optimale zorg leveren. En om te bepalen hoe effectief bepaalde behandelingen zijn vergelijken we in de LDF gegevens per behandeling met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking beslist jouw fysiotherapeut welke behandeling het best is. Zo dragen jouw gegevens bij aan een hogere kwaliteit van de zorg.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Het KNGF vindt de beveiliging van uw gegevens zeer belangrijk. Om deze beveiliging goed te borgen werken we samen met Mediquest, die de LDF en haar data beheert. Mediquest is gecertificeerd voor informatiebeveiliging. Jouw fysiotherapeut stuurt gegevens altijd via een beveiligde verbinding naar de LDF. Gegevens zoals je naam en contactinformatie worden niet meegestuurd. Je gegevens worden gespeudonimiseerd. Het pseudonimiseren zorgt ervoor dat je gegevens versleuteld zijn en dat in de LDF niet meer te zien is wie jij precies bent. Zo beschermen we jouw privacy.

Kan ik mijn toestemming later nog intrekken?

Ja, dat kan. Je kan dit aangeven bij jouw fysiotherapeut. Jouw fysiotherapeut zorgt dan dat er geen data meer van jou aan de LDF wordt geleverd. Ook als je wilt dat jouw gegevens uit de LDF verwijderd worden kan je dit bij je fysiotherapeut aangeven zodat hij of zij dit aan de LDF kan melden, of neem rechtstreeks contact met ons op via ldf@kngf.nl. 

Onze expertise ziet u terug in

Tevreden klanten

Waaronder betaaldvoetbalorganisaties zoals FC Eindhoven en VVV Venlo en hockey landskampioen Oranje Rood.

Kwalitatieve behandeltrajecten

Binnen een open en ongedwongen sfeer stimuleren we u uw niveau van bewegen te verbeteren en te onderhouden.

Transparant

We stellen een plan op om u transparant en efficiënt te behandelen. U weet precies waar u aan toe bent.

Kostenefficiënt

We bundelen we kennis en ervaring zodat u kunt vertrouwen op de meest efficiënte behandeling.

Second opinion

Als u twijfelt over de diagnose of het behandelbeleid helpt onze expertise u verder. Lees verder

Samenwerking

We werken onder andere samen met sportartsen, bedrijfsartsen, orthopeden, bewegingswetenschappers, universitaire centra en ziekenhuizen.