Eerste afspraak binnen 3 werkdagen
Contracten met alle verzekeraars
Geen verwijzing nodig

Huisregels

Algemene huisregels PECE Zorg 

 • In de gehele praktijk is een rookverbod van toepassing.  
 • PECE Zorg is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in de praktijk en directe omgeving van dit gebouw bevinden eigendommen/ bezittingen van bezoekers.  
 • Voor het opbergen van (waardevolle) spullen zijn lockers beschikbaar in de kleedruimtes.   
 • Bij iedere behandeling dient u een eigen handdoek mee te brengen. 
 • U dient te voldoen aan de algemeen geldende hygiëne normen voor iedere behandeling.  
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.  
 • Bij verhindering van een afspraak/ behandeling dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Indien de praktijk niet bereikbaar is, kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen naar info@pece-zorg.nl.
 • Niet op tijd geannuleerde afspraken/ behandelingen worden bij u in rekening gebracht.  
 • U dient bij uw eerste afspraak uw legitimatiebewijs mee te nemen.  
 • Bij binnenkomst op de hoofdlocatie meldt u zich aan de balie. Indien er geen balie aanwezig is, of indien de balie onbemand is, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.  
 • Bediening van apparatuur in de oefenruimte wordt door de fysiotherapeut uitgelegd en/of begeleid.  
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van gebruikers van de oefenzaal, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.  
 • U dient tijdens alle omstandigheden aanwijzingen van het personeel of bevoegde instantie op te volgen.   
 • Betaling van de facturen dient te geschieden binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.  
 • U draagt financiële verantwoordelijkheid voor de behandelingen die niet worden vergoed door de zorgverzekering. Heeft u eventuele vragen over uw polisvoorwaarden kunt u deze altijd stellen aan onze officemedewerkers of uw fysiotherapeut.   
 • Bij verhindering door ziekte of vakantie door de fysiotherapeut wordt de behandeling in overleg met u verplaatst of overgenomen door een vervangend fysiotherapeut.   
 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. 
 • De praktijk houdt zich aan de privacyregels zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapie – Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten- / consumentenfederatie en het KNGF.  

Omgangsnorm 

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.  
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.  
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.  
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.  
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.  
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.  
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. 

Huisregels oefenzaal

 • Het gebruik van een handdoek tijdens de oefeningen in de oefenzaal is verplicht. Deze dient u zelf mee te nemen. 
 • Er wordt verwacht wanneer u transpiratie achterlaat op de vloer of op een apparaat dit op te ruimen met hygiëne spray en keukenrol, welke aanwezig zijn in de oefenzaal. 
 • U bent verplicht sportschoenen te dragen welke niet buiten zijn gebruikt. 
 • In de sportzaal is gepaste sportkleding bij het trainen verplicht. 
 • Er wordt van u verwacht dat u het gebruikte oefenmateriaal na gebruik netjes opbergt.  
 • Bediening van apparatuur in de oefenzaal wordt door de fysiotherapeut uitgelegd en/of begeleid.  
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van gebruikers van de oefenzaal, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.  
 • U dient tijdens alle omstandigheden aanwijzingen van het personeel of bevoegde instantie op te volgen.   
 • Zelfstandig gebruik van de oefenzaal geschiedt enkel met toestemming van de fysiotherapeut.  

Klachtenprocedure

PECE Zorg beschikt over een klachtenprocedure. Deze procedure treedt in werking zodra er, direct of indirect, een klacht geuit wordt. Voor vragen met betrekking tot deze procedure kunt u te allen tijde terecht bij al onze medewerkers.

 1. De behandelend fysiotherapeut of officemedewerkster registreert de ontvangen klacht op het meldformulier. U kunt er ook voor kiezen om zelfstandig een meldformulier in te vullen. Het meldformulier kan zowel op naam als anoniem ingevuld worden. 
 2. Klachten over de behandeling, service of praktijk die indirect geuit worden, worden eveneens gesignaleerd / geregistreerd.  
 3. PECE Zorg heeft een klachtenfunctionaris beschikbaar. De klachtenfunctionaris registreert klachten waarbij wordt vastgelegd:
  -De datum waarop de klacht ontvangen is
  -Duidelijke omschrijving van de klacht
  -Mogelijke oorzaak
  -Verbeteractie met verantwoordelijke en datum
  De klachtenfunctionaris geeft binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een eerste reactie en binnen zes weken een inhoudelijke reactie. De taak van de klachtenfunctionaris is bemiddelen. De klachtenfunctionaris kan de zes weken termijn éénmalig met vier werken verlengen, als dit in het belang is van de zorgvuldigheid. De melder wordt hiervan op de hoogte gesteld. Indien men er niet uitkomt wordt de klacht bij de klachtencommissie van het KNGF voorgelegd.
  De melder wordt hierover tijdig geïnformeerd.
  De klachtenfunctionaris bewaart de documenten in de map met meldingsformulieren.  
 4. Er geldt een geheimhoudingsplicht voor betrokkenen bij de klachtenprocedure. De betrokken medewerkers mogen alleen gegevens delen indien de melder hiermee instemt.  
 5. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht kunt u dit kenbaar maken. We zullen, in overleg, een externe partij inschakelen.

 

Onze expertise ziet u terug in

Tevreden klanten

Waaronder betaaldvoetbalorganisaties zoals FC Eindhoven en VVV Venlo en hockey landskampioen Oranje Rood.

Kwalitatieve behandeltrajecten

Binnen een open en ongedwongen sfeer stimuleren we u uw niveau van bewegen te verbeteren en te onderhouden.

Transparant

We stellen een plan op om u transparant en efficiënt te behandelen. U weet precies waar u aan toe bent.

Kostenefficiënt

We bundelen we kennis en ervaring zodat u kunt vertrouwen op de meest efficiënte behandeling.

Second opinion

Als u twijfelt over de diagnose of het behandelbeleid helpt onze expertise u verder. Lees verder

Samenwerking

We werken onder andere samen met sportartsen, bedrijfsartsen, orthopeden, bewegingswetenschappers, universitaire centra en ziekenhuizen.